Logowanie do systemu

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.) informujemy, że:


1. Zlecenia płatnicze składane do banku za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach:
a) do godz. 14.20 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia a w następnym dniu roboczym będą dostarczone do banku odbiorcy,
b) po godz. 14.20 w dniu roboczym oraz w dniu wolnym od pracy - będą realizowane w pierwszym a dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym po realizacji
2. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w banku są realizowane w tym dniu z zastrzeżeniem ust.3
3. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w banku przyjęte do realizacji po godz. 15.45 lub w dniu wolnym od pracy będą zrealizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia.
4. Zlecenia płatnicze składane do banku za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu dotyczące dyspozycji założenia rachunku lokaty złożone:
a) do godz. 15.45 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia,
b) po godz. 15.45 w dniu roboczym będą realizowane przez bank w następnym dniu roboczym,
c) w dniu wolnym od pracy podlegają realizacji w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
  1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
  2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
  3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu
  1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
  2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera
  3. Wpisuj ręcznie adres https://nbspulawy.pl do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem do Banku pod numerem:
818884438

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.